Lnu_Wordmark_Symbol
Välkommen att lämna din stipendieansökan. Vänligen fyll i alla fält som är obligatoriska.

Ansök senast 11 augusti 2024.

Kriterier för urval är följande:
Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Ansökan sker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan och bifoga ditt examensarbete/uppsats och eventuella intyg från samarbetspartner och handledare vid LNU. Intyget ska gärna innehålla en bedömning av arbetet och arbetsprocessen. Samtliga bilagor ska skickas in i pdf.

OBS: Alla bifogade filer ska döpas med ditt namn! 

  • Examensarbete döps: Efternamn_Förnamn_Examensarbete
  • Intyg från handledare döps: Efternamn_Förnamn_Intyg
  • Uppladdad uppsats i Diva senast 31 augusti 2024
  • Betyg inrapporterat i Ladok senast 31 augusti 2024

 

1.
Ange ditt/era namn
Den här frågan är obligatorisk
2.
Personnummer
3.
Adress
Den här frågan är obligatorisk
4.
E-post (var vänlig uppge en epost adress som du kommer att använda till hösten, dvs inte ett studentkonto om du tar examen i juni)
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
5.
Telefonnummer
Den här frågan är obligatorisk
6.
Ange rubrik på ditt examensarbete/uppsats
Den här frågan är obligatorisk
7.
Fakultet
Den här frågan är obligatorisk
8.
Ange vilken utbildning du läser
Den här frågan är obligatorisk
9.
Har du samarbetat med företag eller andra organisationer? Vänligen ange vilket
10.
Ange din handledare både på Linnéuniversitetet och hos eventuell extern part
Den här frågan är obligatorisk
11.
Bifoga eventuella intyg från handledare eller samarbetspartner
12.
Bifoga ditt examensarbete/uppsats i pdf
Den här frågan är obligatorisk
13.
Beskriv kortfattat ditt examensarbete/uppsats
Den här frågan är obligatorisk