Lnu_Wordmark_SymbolAvdelningen för externa relationer
INNOVATION • SAMVERKAN • INTERNATIONALISERING • EXTERNFINANSIERING


28575673_1871833152828381_4886522367267831808_o

Vinnarna på Guldfesten 2018.

Dags att nominera till "Årets universitetspartner 2019"

För att lyfta fram inspirerande exempel för samverkan, partnerskap och det ömsesidiga utbytet mellan akademi och samhälle, har Linnéuniversitetet instiftat priset Årets universitetspartner Kalmar län.
Priset delas ut i samband med Guldfesten i Kalmar i mars, ett evenemang som samlar över 500 deltagare från näringsliv och offentlig sektor.
Priset kan delas ut till företag, offentlig aktör eller organisation/förening inom ideell sektor.
Pristagare utses av en jury från kommittén för samhällelig drivkraft. I fjol utsågs Örsjö Belysning AB till pristagare, ett företag som under många år arbetat tillsammans med studenter och forskare i ömsesidigt utbyte.
Nu inleder vi det spännande arbetet med att lyfta fram fler goda exempel. Välkommen med din nominering!

Kriterierna framgår nedan.

Nomineringarna ska vara lämnade senast 9 januari kl.18.00

Så här gör du:
Fyll i fälten kring de olika kriterierna nedan, de utgör underlag för juryns bedömning.
Notera att det är vår partner som ska beskrivas, inte vårt eget arbete.

Det går bra att ge exempel i punktform, följt av en kortfattad beskrivning om vad som kännetecknar samarbetet med partnern.
Utgå från begreppen nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.Ambition och och intresse för att ta emot studenter på VFU, praktik, examensarbete och/ eller studiebesök
Ge exempel i punktform.
Beskriv i vilka former samverkan sker, om det är nytt eller pågått en längre tid, vad som utmärker den nominerade i sitt sätt att samverka kring VFU/praktik, examensarbete.

Intresse för, och ambitioner i, kontakter med Linnéuniversitetet
Ge exempel i punktform, gärna beskrivande kortfattad text.
Kreativitet i mötet med Linnéuniversitetet
Ge exempel på nytänkande och öppenhet för nya idéer i samverkan, bidra i utvecklingsprocesser eller liknande.
Intresse för samverkan med lärare/forskare för innovation, utveckling och kompetensutveckling
Syftar till att fånga partners strävan att involvera ny spetskunskap för långsiktig utveckling i sin organisation.
Närvaro och deltagande i Linnéuniversitetets och Linnéstudenternas aktiviteter
Gärna exempel i punktform, om möjligt notera frekvens av deltagande. (öppna föreläsningar, debatter, arbetsmarknadsdagar, mentorprogram, alumnverksamhet, etc, etc)
Din motivering till nomineringen
Ange också om du är ensam bakom nomieringen eller om den förankrats hos kollegor, institution eller fakultet. Notera att det inte är ett krav att nomineringen kommer från institution eller fakultet, bara att det är viktigt för juryn att känna till vilka som står bakom.
Kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter.
Obligatoriskt.
 
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefon/Mobil


Avdelningen för externa relationer
INNOVATION • SAMVERKAN • INTERNATIONALISERING • EXTERNFINANSIERING